Erfbelasting


24 maart 2020

Vraag nummer: 60345

De kinderen van mijn partner erven een legaat, niet vrij van rechten en kosten. (onroerend goed) Dit woonhuis is verkocht. Over welk deel moet ik erfbelasting berekenen? Er rust nog een hypotheek op en er zijn achterstallige premies KEW en makelaarskosten. Mag ik deze eerst aftrekken van de waarde en welke waarde, WOZ waarde of de verkoopwaarde? Haar kinderen zij legataris en in ben de enige erfgenaam.

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel wordt de erfbelasting berekend over de WOZ waarde van een woning. De hypothecaire lasten die rusten op de woning en die eveneens voor rekening van de legataris komen, kunnen in beginsel weer in mindering worden gebracht.
Of nog aanvullende erfbelasting aangifte moet worden gedaan bij verkoop van betreffende woning kan ik niet beoordelen.
Het begeleidende formulier behorende bij de aangifte geeft veel informatie. Indien u nog aanvullende vragen hebt kunt u die het beste stellen aan uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >