in welk land successierechten betalen


12 februari 2008

Vraag nummer: 11566  (oude nummer: 10316)

Ge achte,
Mijn zoon is voor 50% erfgenaam (met testament).
Zijn vader woonde bij overlijden 15 jaar in Belgie en had de Nederlandse Nationaliteit. De verkochtte aandelen stonden in Nederland en het spaargeld in Belgie.
Zij neef erft 35% van het vermogen en Oxfam 15%.
Dienen er nu in Belgie successierechten te worden betaald en hoeveel. Mijn zoon erft 80.000 euro. Hij woont in Nederland en heeft ook de Nederlandse nationaliteit.
Ik ben van mijn ex-man al 30 jaar gescheiden. Dit is puur een vraag voor mijn zoon die nog moet aflossen voor zijin studieschuld. Wat kunnen de notariskosten bedragen over dat bedrag.
U bij voorbaat dankend,

BMD Serrarens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag en daarmee dus ook het antwoord (voorzover al te geven) gaat het bestek van deze rubriek (ver) te buiten. Ik raad u aan met alle documentatie een afspraak te maken met een (gespecialiseerde) notaris (m.n. notarissen in de grensstreek hebben ervaring met deze materie) en uw te laten voorlichten. U kunt dan ook meteen vragen welke kosten eraan verbonden zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.