Rente verschuldigd an de belasting over uitgestelde erfbelasting


1 april 2013

Vraag nummer: 34145

Bij een testament waarbij de kinderen als erfgenamen erfbelasting betalen na het overlijden van de langslevende ouder, moeten dan de kinderen rente ( over rente) betalen aan de belastingdienst op de uitgestelde erfbelasting als de langstlevende ouder is overleden? maw loopt de erfbelasting schuld op over de jaren na de dood van de eerste overledene?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij er bijzonder omstandigheden zijn, zal de belastingdienst vrij snel na het overlijden een aangifte biljet versturen, dat je als erfgenamen moet invullen en retourneren. Aan de hand daarvan legt de belastingdienst wel of niet een aanslag op. Deze moet je gewoonlijks wel 'direct' betalen (al dan niet met invorderingsrente). De erfbelasting is verschuldigd door de erfgenamen, hoewel in het kader van de wettelijke verdeling, de langstlevende deze (op de erfdelen van de kinderen) doorgaans voor zijn/haar rekening neemt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.