uitgestelde erfbelasting


15 maart 2010

Vraag nummer: 13684  (oude nummer: 15459)

als er via een testament sprake is van uitgestelde erfbelasting tot na het overlijden van de langstlevende, maar de langstlevende heeft de erfenis om wat voor reden dan ook 'opgegeten', blijft het kind dan - zonder iets te erven want er is immers geen erfenis meer - achter met een erfbelastingschuld over het kindsdeel van de eerstoverleden ouder dat destijds niet is uitgekeerd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het erfdeel van kinderen kan mogelijk pas veel later opeisbaar zijn, de daarvoor verschuldigde erfbelasting moet doorgaans (door de langstlevende) meteen betaald worden. Deze vorderingen van de kinderen zijn dan schulden van de langstlevende en verlagen de nalatenschap van deze. Is er echter niets over, dan valt er niets te verlagen en is er erfbelasting betaald over iets wat niet/nauwelijke te incasseren is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.