bedrag successierecht kindsdeel


11 juli 2006

Vraag nummer: 10434  (oude nummer: 8195)

Een echtpaar heeft één kind, is in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft een verklaring van erfrecht voor het vruchtgebruik van het kindsdeel bij overlijden van één van de ouders (oude regeling).
Vader overlijdt. En dan wordt er een berekening gemaakt voor de betaling van het successierecht. Deze berekening begrijp ik niet. Voorbeeld: Vermogen ouders 400'000 euro waarvan waarde huis 100'000 euro (vrij van hypotheek). Geen verdere lasten. Het kindsdeel is 100'000 euro en dit blijft bij de moeder in vruchtgebruik. Hoeveel successiebelasting moet worden betaald (oude regeling, speelde ijn 1988).
Het gaat voornamelijk om de berekeningsmethode (schijventarief is bekend), waarbij de leeftijd van moeder een rol speelt.

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me maar ik kan u vanaf deze plaats niet helpen bij berekeningen van successiebelasting. Daarvoor moet u toch even (met alle informatie) langs uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn