Hoe word het succesierecht berekent


4 maart 2007

Vraag nummer: 10924  (oude nummer: 8965)

Mijn Moeder is overleden en laat een huis na en 20,000 euro, het huis zal ongeveer 75,000 opleveren. Mijn zus, ik en 2 kinderen van mijn overleden zus (dus kleinkinderen) zijn de erfgenamen, hoe worden de successierechten berekent, klein kinderen moeten toch meer successierechten betalen dan kinderen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. mevr: Damen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor berekening van de successierechten voor kleinkinderenkijk je naar het bedrag dat kinderen betalen en dat vermenigvuldig je met 60%.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.