Erfenis uit Duitsland


7 december 2011

Vraag nummer: 26902

Ik krijg samen met 2 andere familieleden een erfenis van een verre familielid die woonachtig was in Duitsland. Hoeveel procent moet er over het hele bedrag betaald worden aan belasting. Gaat het over het hele bedrag of per persoon.

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht wordt geheven per verkrijger over de verkrijging van een overledene die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. In beginsel zou in uw geval geen Nederlandse erfbelasting verschuldigd zijn (tenzij een uitzonderingsgeval zich voordoet). De vraag is dus vervolgens of er naar Duits recht worden geheven en zo ja hoeveel. Ik kan u dat niet beantwoorden. Ik raad u aan dat in Duitsland na te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.