nalatenschap voor neven en nichten


15 september 2008

Vraag nummer: 11960  (oude nummer: 11262)

Neven en nichten erven het vermogen van tante. Tante was op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Geen kinderen. Haar man, nu in verpleeghuis, heeft per testament het vruchtgebruik. Betaalt successierecht over vruchtgebruik en elk der erfgenamen betalen ook successierecht. Mag het bedrag van de successie voor de erfgenamen betaald worden uit het nagelaten vermogen?Daarbovenop komt dan de Inkomstenbelasting in box3 voor alle partijen. Mag de weduwnaar afzien van vruchtgebruik? Dit i.v.m. de kosten voor verpleging, die mogelijk anders uit de gemeenschapsgelden deels betaald dienen te worden. Er is een bewindvoerder voor de regeling, mogelijk dient de kantonrechter hierover te beslissen?
Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik snap dat er wellicht redenen kunnen zijn om mogelijk af te wijken van het testament indien mogelijk. Over het algemeen is het zo dat verwerping geen invloed heeft op het verschuldigde successierecht. Uiteraard spelen er nog (veel) meer zaken een rol. Kortom, ik raad u van harte aan contact op te nemen met een notaris om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.