uitgestelde arfbelasting


16 maart 2010

Vraag nummer: 13690  (oude nummer: 15466)

dank u wel, maar mijn vraag van 15 maart 2010 is hiermee niet beantwoord.

de vraag was:
stel dat er sprake is van uitgestelde erfbelasting, dwz dat de langstlevende
een modern testament heeft en dat de kinderen pas erfbelasting gaan betalen
over hun erfenis van de eerstoverledene als de langstlevende overleden is.
wat gebeurt er dan, als er geen erfenis meer is??
de kinderen hoeven dan natuurlijk geen erfbelasting te betalen over hun
erfenis/kindsdeel van de langstlevende want er is geen erfenis meer.
dat schrijft u in uw antwoord en dat begrijp ik.

MAAR mijn vraag was dus :
als er in eerste instantie géén erfbelasting betaald is over het eerste
kindsdeel dat op dat moment wel bestond maar bij de langstlevende bleef,
moeten de kinderen dan NA het overlijden van de langstlevende alsnog die
erfbelasting over hun eerste kindsdeel betalen en blijven zij dus met een
schuld achter als er verder niets meer te erven is na het overlijden van de
langstlevende??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nogmaals: als kinderen mee-erven maar niets in handen krijgen (ze krijgen dus een vordering op de langstlevende) dan is er toch in beginsel direct erfbelasting over die vorderingen verschuldigd (door de langstlevende). Kortom, de erfbelasting wordt niet uitgesteld als kinderen mee-erven bij het overlijden van de eerste ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.