successierecht langstlevende


12 januari 2008

Vraag nummer: 11483  (oude nummer: 10092)

Mijn vader is dit jaar overleden ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden een langstlevende testament. Nu is het zo dat 50% van het totale vermogen verdeeld wordt over mijn moeder, zus en ik. Mijn zus en ik krijgen een geldvordering op mijn moeder van ieder 1/3e deel van de nalatenschap. Door de niet opeisbaarheid van de vordering daalt de waarde hiervan in ons geval met 8 x 6% voor de aangifte successie. Wij doen gezamenlijk aangifte, waarna moeder de successiereschte voor ons betaald. Mijn vraag is hoe en waar ik bovenstaande moet verwerken in de aangifte.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen oneffenheden in uw verhaal, maar kan de waardedaling niet helemaal volgen. Als het goed is volgt u het aangiftebiljet en de toelichting en dan komt u er uit. Anders moet u zich toch even tot de belastingdienst wensen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn