Buitenlandse erfenis


31 december 2007

Vraag nummer: 11447  (oude nummer: 10016)

Moet een Nederlander successierechten betalen over de nalatenschap bij het overlijden van zijn ouders die de Russische nationaliteit hebben en in Rusland wonen?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is al wat krachtens erfrecht verkregen wordt van iemand die ten tijde van het overlijden binnen het Rijk woonde belast. Wellicht is zogenoemd recht van overgang verschuldigd. U kunt verdere informatie krijgen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.