successierechten of niet


29 oktober 2005

Vraag nummer: 9634  (oude nummer: 6764)

Moeder overleden, gehuwd in gemeenschap van goederen. Vader blijft achter met 2 kinderen. Eigen huis waarde ca. 200.000. Moet vader successierechten betalen? Normaal pensioen, geen beleggingen en geen schulden (kleine hypotheek over).

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik doe geen uitspraken over de hoogte van successierechten in een conctreet geval, maar laat ik het volgende zeggen: echtgenoten hebben een vrijstellen van een kleine 5 ton euro, maar kinderen niet. De kans is dus vrij groot dat de langstlevende de successiebelasting van de kinderen moet voorschieten maar voor zichzelf geen successiebelasting verschuldigd is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.