estateplanning


25 december 2005

Vraag nummer: 9838  (oude nummer: 7152)

Geachte heer, mevrouw,

Mijn vader is overleden. In zijn testament staat dat er op de erfdelen een hele hoge rente moet worden bijgeschreven, tenzij de erfgenamen iets anders overeenkomen. Een lager of geen rente komt beter uit voor de successierechten. Moet de belastingdienst de later gekozen (lage) rente volgen of kunnen ze zeggen dat de hoge rente enkel geldig is?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt helemaal af van de omschrijving in het testament en de stand van zaken op het gebied van jurisprudentie. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over het vaststellen in onderling overleg van de rente (ventiel-bepalingen), buiten het wettelijke systeem. Ik kan daarop dus geen algemeen antwoord geven. Ook het zogenoemde fictoef vruchtgebruik moet daarbij betrokken worden.

Uw notaris/fiscaal adviseur moet u daarbij verder kunnen helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.