hoe laat ik mijn huisdier goed verzorgd achter?


21 september 2006

Vraag nummer: 10527  (oude nummer: 8345)

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben de trotse bezitter van een aantal huisdieren alsmede 2 paarden. Ik ben ongehuwd en heb geen kinderen. Als ik kom te overlijden wil ik graag dat mijn erfenis naar mijn ouders en broer gaat. Maar mijn dieren wil ik graag aan een goede kennis toevertrouwen, die dat al heeft toegezegd. Omdat het duur is om de paarden te stallen wil ik de bewuste kennis een bedrag nalaten (bijvoorbeeld 20.000 euro) waarvan hij maandelijks gedurende een aantal jaren het stalgeld etc. kan betalen.
Vragen:
a. moet dat in een testament via een "last" aan de erfgenamen;
b. is mijn kennis successie belasting verschuldigd over dit bedrag, of niet? Hij moet het immers besteden aan de stalling van de paarden....

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Cornelie van Willigenburg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich is op elke verkrijging krachtens erfrecht sucessiebelasting verschuldigd, tenzij er sprake is van een vrijstelling. Het wordt berekend over de waarde van de verkrijging. Als de waarde gedrukt wordt door een last, dan zou mogelijk wat die persoon betreft successiebelasting kunnen meevallen. Verkrijging vrij van recht zou ook nog kunnen. Hoe dan ook: ga naar uw notaris laat u uitgebreid voorlichten over alle mogelijke (fiscale) opties. Dat kan ik namelijk niet doen vanaf deze plaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn