successie op kindsdeel


25 januari 2008

Vraag nummer: 11496  (oude nummer: 10181)

Mijn vader moet nu successierechten voor ons betalen over de kindsdelen na overlijden van onze moeder.
Moeten wij nogmaals successierechten betalen bij uitbetaling kindsdelen na overlijden vader? Zo ja, dan ontvangt belasting 2x successierechten.
2 van de 3 kinderen wonen in Belgie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kindsdelen van nu zijn schulden in de nalatenschap van uw vader, dus dat is juist een aftrekpost dan. Over het "eigen" vermogen van uw vader is wel successiebelasting verschuldigd in beginsel. Over de gevolgen voor de successie van het wonen in Belgie kan ik geen informatie over geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.