erfbelasting


18 september 2014

Vraag nummer: 39909

Mijn vader is in juli jl. overleden. Mijn moeder in dec. 2000. Zij hadden beide een testament, waar zij elkaar tot enige erfgenaam benoemde.
Mijn vraag is, of de kinderen, nu mijn vader overleden is, alleen de erfenis van mijn vader ontvangen. Of dat wij eigenlijk twee erfenissen ontvangen, ook van mijn moeder. Want dat scheelt natuurlijk t.a.v. de erfbelasting, die wij nu moeten betalen ivm de vrijstellingen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan inderdaad nogal schelen. Indien de langstlevende tot enig erfghenaam was benoemd en kinderen dus geen mede-erfgenaam waren bij overlijden van de eerste ouder, wordt nu bij overlijden van de langstlevende als het ware alles in 1x belast (bij de kinderen), want tot de nalatenschap van de langstlevende behoort ook de nalatenschap van de eerstoverledene (althans wat daarvan over is). Er zijn dan geen vorderingen ivm het overlijden van de eerste ouder, die het saldo van de nalatenschap drukken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn