Percentage belastingdienst


20 maart 2014

Vraag nummer: 37759

Geachte meneer,

mijn moeder heeft onlangs te horen gekregen dat zij van haar inmiddels overleden broer dat zij een legaat is in het testament. Het gaat om een geldbedrag va 30.000,- Nu de volgende vraag: hoeveel mag/gaat de belasting hiervan in mindering brengen?

Mvg.J.de Vries

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze rubriek leent zich niet berekeningen van de erfbelasting. Van belang is de relatie tot de overledene, de hoogte van de verkrijging en de hoogte van de (eventuele) vrijstelling. Over het algemeen geldt een vrijstelling (2014) voor de tweede erfgroep (niet-partner, niet (klein-)kind) van € 2.092. Daarboven geldt een percentage(voor de tweede erfgroep)van 30% over de eerste schijf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.