successierechten engeland (beiden wonende in engeland >10 jaar)


28 september 2009

Vraag nummer: 13022  (oude nummer: 13933)

Hallo,

als mijn vader en ik beiden in Engeland wonen, langer dan 10 jaar, en mijn moeder is niet meer in het testament opgenomen, geldt voor mij dan het Engelse successierecht en welk percentage is dat als de erfenis meer dan een miljoen bedraagt?

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In hoofdlijn geldt, dat Nederlands Successiebelasting wordt geheven bij de verkrijger als de overledene binnen Nederland (het rijk) woonde. Als je Nederlander bent, binnen Nederland (het rijk) hebt gewoond, Nederland hebt verlaten maar korter dan 10 jaar voor het overlijden, dan wordt je geacht ten tijde van het overlijden binnen Nederland te wonen.

Gezien de complexiteit van één en ander raad ik u van harte aan nader advies in te winnen bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.