belasting erfdeel buitenland


10 maart 2013

Vraag nummer: 33864

Mijn broer krijgt 30.000 euro erfdeel van mijn moeder. Hij woont al 10 jaar in Griekenland. Waar betaalt hij dan belasting?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht wordt erfbelasting geheven over al wat verkregen wordt VAN iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Wie de verkrijging is, is van belang voor de hoogte van de vrijstelling en het van toepassing zijn tarief. Nederlandse erfbelasting is dan in beginsel verschuldigd. Ik kan niet beoordelen of in Griekenland ook belasting verschuldigd zal zijn in deze.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.