Nederlandse of spaanse afhandeling belasting van legaat


31 juli 2005

Vraag nummer: 9435  (oude nummer: 6307)

Bij testament is vastgelegd dat ik een legaat moet ontvangen uit de nalatenschap van mijn overleden tante uit Spanje. Haar vriendin is de erfgename en woont in Spanje. Het testament zal in Nederland worden afgehandeld. Wanneer ik het legaat ontvang moet ik dan aan Nederland de belasting betalen of doe ik dat aan Spanje?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

dat is moeilijk zo te beoordelen. Uitgangspunt van de wet is dat wat verkregen van iemand die in nederland woont (of nog geen tien jaar in het buitenland woont) is belast met successiebelasting. Eventueel is recht van overgang verschuldigd als er vermogen in nederland wordt verkregen en géén successiebelasting is verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.