Successierechten vooruit betalen?


19 mei 2005

Vraag nummer: 9229  (oude nummer: 5928)

Een vriendin van mij heeft recht op een erfenis (geld) van haar oma. Buiten haar schuld had ze schulden, waarvoor ik haar geld heb geleend. Ze kan mij dit terug betalen als ze haar erfenis krijgt. Nu zegt ze dat ze eerst de successierechten moet betalen om haar geld te krijgen. Is dit normaal? Ik vertrouw het niet helemaal.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De successierechten zijn gewoon verschuldigd. Dat is geen voorwaarde voor de verkrijging. Het is omgekeerd: omdat mevrouw heeft verkrijgen krachtens erfrecht is in beginsel successierecht verschuldigd.

Uw lening staat eigenlijk buiten de erfenis, maar de erfenis kan natuurlijk wel reden zijn om de lening af te lossen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn