successierecht buitenland


10 november 2005

Vraag nummer: 9685  (oude nummer: 6847)

Geachte heer.
Mijn vraag betreft de echtgenote van mijn broer die samen al bijna 50 jaar in Zd. Afrika wonen en daar ook belastingplichtig zijn.
onlangs is haar moeder overleden die in Nederland woonde. Haar (stief)vader was al eerder overleden. Samen met haar in Nederland wonende broer is zij erfgenaam.
Moet er in Nederland over haar erfdeel successierecht betaald worden en om welke percentages gaat dat dan?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten.

Antwoord:

Geachte heer,

Zij zal denk ik gewoon succesiebelasting moeten betalen in Nederland als ze boven de vrijstelling (ong. 8000 euro) uitkomt. Het tarief is afhankelijk van de hoogte van de totale verkrijging. Of er in Zd Afrika ook belast wordt is mij niet bekend. De mogelijkheid bestaat wel in ieder geval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.