Langstlevende en successiebelasting


15 april 2006

Vraag nummer: 10281  (oude nummer: 7881)

Onlangs is mijn schoonvader overleden. Hij had een testament en was in gemeenschap van goederen getrouwd. Is het nu zo dat mijn schoonmoeder een schuld heeft (legitieme portie) aan haar kinderen?
M.a.w. moeten we nu vaststellen wat hun vermogen was op het moment van overlijden en is de helft van dat vermogen gedeeld door 4 kinderen dus de 'schuld' die mijn schoonmoeder heeft? En verder: zijn de 4 kinderen voor de belasting nu ook erfgenamen en moeten ze eventueel successie betalen voor de gelden die ze eventueel ontvangen als mijn schoonmoeder overleden is?

vriendelijke groet,

Sjef van Disseldorp

Antwoord:

Geachte heer,

De erfgenamen zijn de 4 kinderen samen met de langstlevende. Ieder dus voor 1/5 keer de helft (= nalatenschap) is dus ieder 1/10 van het totaal. Moeder wordt echter enig eigenaar en krijgt zeer zeer beperkt opeisbare schulden aan de kinderen en moet daartegenover inderdaad de successiebelasting die de kinderen over hun 1/5e deel verschuldigd zijn voorschieten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.