zijn er kosten verbonden aan het "bezi"t van een kindsdeel door het overlijden van vader na vooroverlijden moeder


6 april 2008

Vraag nummer: 11678  (oude nummer: 10578)

in 1978 is moeder overleden zonder testament; bedrag van erfenis was zo'n 48.000,-(inclusief huis); vader helft + kindsdeel en zoon en dochter idem dito (waarde toen fl. 9800); rechten niet opgeeist.
in 2008 is vader overleden zonder testament; vraag dienen er kosten te worden betaald aan fiscus voor het in bezitten van 2/6 deel van het huis, waarvan vader het volle gebruiksrecht had?
Hadden broer en zus sinds 1978 "het bezit"aan de fiscus moeten opgeven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als je als erfgenaam binnen de vrijstelling blijft is er geen successiebelasting verschuldigd door die erfgenaam. Als je erboven komt dan kan mogelijk alleen het meerdere belast zijn of de gehele verkrijging.

Vermogen kan via BOX 3 belast zijn met Inkomstenbelasting elk jaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.