gelijkstelling pleegkind


8 maart 2013

Vraag nummer: 33858

kan een pleegkind belastingtechnisch gelijkgesteld worden met eigen
kinderen,zodat de successie rechten voor ieder kind gelijk is

Antwoord:

Geachte heer,

Pleegkinderen worden in beginsel voor de successiewet gelijk behandeld met eigen kinderen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Voorwaarde is (onder meer) dat betreffend kind voor het 21 jaar tenminste 5 jaar uitsluitend door de pleegouder (al dan niet met diens echtgenote) als eigen kind is onderhouden en opgevoed.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.