Successierechten wonende in buitenland >10 jaar


2 december 2008

Vraag nummer: 12246  (oude nummer: 11871)

Mijn moeder is onlangs overleden. Er zijn drie erfgenamen, mijn twee broers die beiden in Nederland woonachtig zijn, en ikzelf. Ik woon sedert 10 jaar in het buitenland, eerst Zuid-Afrika en nu Australie. Is het correct te stellen dat de successierechten voor mijn erfdeel niet geheven zal worden in Nederland, maar alvolgens de belastingwet in het land waar ik nu woonachtig ben, nl. Australie? Weet u van enige verdragen tussen NL en AUS aangaande deze kwestie?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet van verdragen in deze, maar mij lijkt dat in beginsel "gewoon" successiebelasting verschuldigd is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.