successierecht


5 februari 2013

Vraag nummer: 33532

Als ik langer dan 10 jaar in het buitenland woon en daar belasting-plichtig ben en een huis in Nederland bezit en ik kom te overlijden moeten mijn erfgenamen ja/nee successierechten in Nederland betalen of kunnen mijn erfgenamen de opbrengst vrij naar het land brengen waar ik woon en ook de erfenis wordt afgewikkeld
HG B.Slot

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is er geen Nederlandse erfbelasting verschuldigd indien een Nederlandse erflater langer dan 10 jaar in het buitenland woont en daar overlijdt. Het kan wel zijn dat er in betreffend land erfbelasting is verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.