consequentie overdracht ouderlijk huis


22 november 2008

Vraag nummer: 12202  (oude nummer: 11784)

geachte mevrouw, mijnheer,
In 2006 is onze vader overleden, daaruit volgend zijn mijn zus en ik allebei erfgenaam geworden van het ouderlijk huis. wij hebben dit sinds maart 2008 in de verkoop en nu is er een koper die de overdracht wil laten plaatsvinden op 29 dec 2008 i.p.v. 1 januari 2009. Kan dit voor ons consequenties hebben met al de betaalde succiessie rechten en of eventuele achteraf komende heffingen van de belasting.
Hoogachtend,
Esther van Barchjansen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat de termijn voor betaling van successiebelasting al is verstreken tenzij er uitstel is verleend. Ik kan het dus niet overzien.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.