afstand erfdeel om fiscale redenen


23 maart 2009

Vraag nummer: 12499  (oude nummer: 12603)

Volgende situatie: Vader, overlijdt, moeder blijft achter met twee kinderen. Geen testament, dus kinderen erven niet- opeisbaar kindsdeel, waarover moeder successierechten moet betalen. Moeder heeft geld niet. Mogen de kinderen afzien van hun deel om en het deel te minimaliseren tot de legitieme portie om zodoende moeder te ontzien? Komt hun aandeel terug bij moeder, die dan dus alles erft excl. de legitieme portie? Bij haar valt het dan onder de partnervrijstelling.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is een veel voorkomend probleem. Daarom (maar dat is erg achteraf gepraat) wordt er soms geopteerd voor het uitsluiten van de kinderen als erfgenaam als één van beiden overlijdt.

Verwerping heeft, kortgezegd, in beginsel geen invloed op de hoogte van het verschuldigde sucessierecht, dus dat zou in beginsel niet helpen. Ik zou moeder toch even aanraden langs een notaris te gaan voor nadere informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.