Wat te betalen bij erfenis uit Duitsland?


1 december 2008

Vraag nummer: 12232  (oude nummer: 11848)

Mijn moeder heeft een erfenis ontvangen van een familielid (een zus van haar moeder is overleden; naast mijn moeder hebben ook haar zus en twee broers een deel ontvangen). Zij. de overledene, woonde in Duitsland. Nu is er een brief/formulier gestuurd (getekend door de vier erfgenamen) naar de Duitse belastingen ivm de successie rechten. Kunt u mij iets vertellen over de tarieven die daar worden gehanteerd. En zijn er ook successierechten verplicht aan de nederlandse belastingdienst? Zo ja, met welke tarieven? Ieder heeft ongeveer 35.000 euro geerfd. De erfenis is volledig bancair (geld dat op een bankrekening stond; geen onroerend goed oid.).

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u niet helpen aan de successiegevolgen/tarieven in Duitsland. Nederland heft indien er wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland (het Rijk) woonde (met een overgangstermijn van 10 jaar na verhuizing).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.