aangifte "schenking"


30 november 2004

Vraag nummer: 8812  (oude nummer: 5073)

Een van de kinderen heeft bedrag (EUR 11.000) opgenomen van rekening 9 maanden voor overlijden van moeder. Dit was geen schenking en ook niet als zodanig vastgelegd. De persoon is overleden op 18 jan 2004. Moet dit bedrag opgenomen worden in de boedel voor de aangifte successierechten? bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mij lijkt dat als het geen schenking is dat het dan een geldlening was. Het bedrag van de geldlening komt uiteraard terug in de nalatenschap en zal ook in de aangifte terugkomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.