is het belastingtarief na overlijden hoger of hetzelfde als je op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd?


27 september 2011

Vraag nummer: 26167

wij zijn getrouwd op huwelijksvoorwaarden, is het met betrekking tot afrekenen met de belasting, na overlijden van een van de partners, 'voordeliger' om in gemeenschap van goederen getrouwd te zijn?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dan kan mogelijk voordeliger zijn indien de 'meest vermogende' echtgenoot als eerste komt te overlijden. De idee is dat een gedeelte van het vermogen via het huwelijksrecht (dus onbelast) bij de langstlevende terecht komt, terwijl het overig gedeelte krachtens erfrecht bij de langstlevende terecht komt (belast met erfbelasting). Omgekeerd, kan het dus mogelijk ook ongunstig zijn.
Uitganspunt is dan wel dat er in die zin een langstlevende testament is, althans dat het de bedoeling is dat alles bij de langstlevende 'terecht' komt.

In het kader van de zogenoemde bedrijfs opvolgings faciliteiten kan het mogelijk ook ongeunstig zijn.

Kortom, in algemene zin is er weinig over te zeggen. Huwelijkse voorwaarden/gemeenschap van goederen moet ook goed bezien worden in de licht van de testamenten en andere omstandigheden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.