inkomstenbelasting


3 mei 2016

Vraag nummer: 46040

is een erfgenaam(NL nationaliteit) inkomstenbelastingplichtig over een erfenis in nederland, terwijl hij/zij al meerder jaren(10+) in het buitenland woont en ook daar belastingplichtig is?

Antwoord:

Geachte heer,

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van dat wat wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woont. In die zin is het niet van belang waar de verkrijger woont, behalve dat mogelijk het woonland van de verkrijger eventueel ook belasting heft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.