rente over vordering


25 augustus 2009

Vraag nummer: 12885  (oude nummer: 13649)

Bij de aangifte voor het successierecht kan de vordering, ontstaan door een langstlevendetestament, van de kinderen op de nalatenschap van de laatstoverleden ouder in mindering worden gebracht. Kan deze vordering met rente worden verhoogd?

Antwoord:

Geachte heer,

Als dat is bepaald in het testament dan kan dat. Uiteraard moet de rente niet al zijn betaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn