successierechten


29 maart 2010

Vraag nummer: 13750  (oude nummer: 15594)

mijn zwager is vorig jaar overleden mijn schoonzus heeft het formulier door de belastingdienst laten invullen i.v.m.sucessierechten. Volgens de belasting als haar kinderen binnen drie maanden van overlijden afstand hadden gedaan van de vordering ze nu geen successierechten had hoeven te betalen.
als dat zo is hofe ik mijn testament niet te veranderen in een 2 staps testament

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel heeft verwerping geen effect op de hoogte van verschuldige erfbelasting. Dat kan anders zijn indien er door de langstlevende gebruik wordt gemaakt van het recht tot ongedaanmaking (binnen 3 maanden). De kinderen kunnen dat dus niet zelfstandig doen.

Of u toch wel of niet uw testament moet/wil wijzigen is strikt genomen een ander verhaal. Daarvoor raad ik u van harte aan om contact op te nemen met uw notaris om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.