Moet een voogd belasting betalen


21 oktober 2011

Vraag nummer: 26457

Als executeur-testamentair beheer ik het huis voor het kind mijn een overleden kind. Dit huis wordt op dit moment verhuurd. He kind is ¨ondergebracht¨ bij een voogd (geen familielid). De voogd kan niet zonder mijn toestemming over het gespaarde geld beschikken. Wie moet er belsting over het huis en het gespaarde geld betalen. Ik namens het geld of de voogd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenaam zal de erfbelasting verschuldigd zijn. Een executeur kan, indien opgedragen, dat daadwerkelijk voldoen. Vanaf 1 januari a.s. is een executeur daartoe zeer waarschijnlijk zelfs verplicht. Wellicht goed om ook gewoon eens even na te vragen bij de Belastingdienst.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenaam bij de afwikkeling van de nalatenschap. Voor het overige wordt het kinderjarige kind vertegenwoordigd door de voogd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.