Teveel betaalde schenkbelasting niet terug gekregen van de belastingdienst


15 oktober 2013

Vraag nummer: 35958

Ik heb van mijn vader een schenking ontvangen van € 36000,- . Mijn vader is binnen 180 dagen na deze schenking onverwacht overleden. Ik heb de benodigde schenkbelasting van € 3085 betaald aan de belastingdienst. Door het overlijden is het testament van mijn vader geraadpleegt. Hierin was opgenomen dat hij zijn 2 kleinkinderen / mijn kinderen een legaat wilde geven van het max vrijgestelde bedrag ( 2x € 19535,-) het schenkbedrag van € 36000' is bij het totale erfbedraggevoegd dat is verdeeld over erfgenamen en legaten. Door de legaten bleef er voor mij en erfenis van € 6716
over. ( moest de€ 36000,- daadwerkelijk inbrengen tbv de legaten) Over mijn erfenis van € 6716 hoefde ik geen erfbelasting te betalen. Maar ik had al welmde schenkbelasting betaald van € 3085. De belstingdienst meldt nu dat teveel betaalde belasting niet terugbetaald wordt. Is dit juist ? Ik wordt nu doordat ik snel de schenkbelasting heb voldaan voor een bedrag van € 3085 gestraft door debelastingdienst
Graag uw reactie

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat vrees ik slecht beoordelen vanaf deze plaats, maar over het algemeen geldt naar mijn weten dat de verschuldigde schenkbelasting wordt verrekend met de verschuldigde erfbelasting. Er zou in dat geval geen sprake zijn van terugbetaling, maar van verrekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.