Nederlandse erfenis in Frankrijk ontvangen


28 januari 2014

Vraag nummer: 37195

Mijn moeder is november j.l. overleden. Aangaande erfenis is het volgende de situatie. Er is een schoonzoon als executair benoemd. Ik woon al sinds 2001 in Frankrijk met vrouw en kinderen. We hebben allen de nederlandse nationaliteit.We hebben geen onroerend goed in Nederland, maar wel in Frankrijk. Ik weet ,wanneer je in Nederland gevestigd ben en erf van iemand die langer dan 10 jaar naar bijvoorbeeld Frankrijk is geƫmigreerd je geen erfbelasting behoord te betalen. Hoe is dat nu in onze situatie? En is erven en schenken in deze situatie vergelijkbaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht is het zo dat erfbelasting is verschuldigd over de waarde van een verkrijging van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Het gaat dus in eerste instantie om uw moeder. Als zij nog 'gewoon' in Nederland woonde dan zal in beginsel Nederlandse erfbelasting verschuldigd zijn ook door erfgenamen die in het buitenland wonen. Voor schenkingen geldt in beginsel hetzelfde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.