wanneer succesierechten betalen


1 april 2011

Vraag nummer: 24775  (oude nummer: 16609)

Ik ben bezig met de afwikkeling van de nalatenschap van mijn tante. Ik heb met haar een en/of rekening en betaal zo nog al haar lopende rekeningen (oa ontuiming huis, begrafenis en grafsteen). Daarna wil ik de erfgenamen (8 neven en nichten) hun deel betalen. Wie betaalt er succesierechten: ik of ieder voor zich? en hoe weet de belastingdienst hoeveel er naar de neven en nichten is gegaan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is ieder gehouden zelf erfbelasting te voldoen. Er moet in beginsel ook 'gewoon' aangifte worden gedaan maar het zou mogelijk kunnen zijn gezamenlijk aangifte te doen, dan weet de belastingdienst ook in één keer wie de erfgenamen zijn en wat de verkrijging is. De belastingdienst stuurt vervolgens een aanslag en dan weet je wat verschuldigd is aan erfbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.