Vermeniogvuldigingsfactor


1 december 2011

Vraag nummer: 26838

Voor het berekenen van de erfbelasting heb ik de rekenhulp die bij de aangifte zat gebruikt. Bij het berekenen van het erfdeel van de kinderen, komt de vraag hoe oud de langstlevende is. Deze was op moment van overlijden 78 jaar oud. Daar hoort factor 5 bij volgens de tabel. Deze factor vermenigvuldigen met 6% is dus 30 %. Deze 30 % zou je dan in mindering mogen brengen op erfdeel en dan wordt na aftrek van de vrijstelling de belasting berekend. Echter bij het opleggen van de aanslag heeft de belastingdienst de correctiefactor van in dit geval 30 % niet gebruikt.
Begrijp ik het misschien verkeerd??

Alvast dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij raadzaam dat u even de belastingdienst bent om te vragen waarom de afwaarderingsfactor niet is meegenomen. Was er misschien een ander soort testament, dan de ouderlijkse boedelverderling of wettelijke verdeling?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.