Waardebepaling ouderlijk huis


25 september 2005

Vraag nummer: 9511  (oude nummer: 6525)

Onze beide ouders zijn gestorven. Het onreoerend goed is getaxeerd voor successie rechten door een taxateur. Ons is ter ore gekomen dat een taxateur niet mag taxeren voor successierechten. Als dat zo is houd dat dan in dat je, laten we zeggen, 70% van de getaxeerde waarde mag opvoeren, met als eventueel gevolg overleg met de belastingdienst over de hoogte van het opgevoerde bedrag.
Met vriendeljke groeten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uzelf moet aangifte doen en dus de waarde opgeven. Als u daarbij een taxateur vraagt, dan is daar niets op tegen. De belastingdienst hoeft deze waardevaststelling echter niet te volgen. Wilt u zekerheid vooraf: dan is minnelijke waardering (taxatie door uw makelaar en taxateur van de belastingdienst tezamen) de aangewezen weg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.