successierechten


30 maart 2010

Vraag nummer: 13753  (oude nummer: 15599)

Ik heb antwoord van U gekregen op mijn vraag over successierechten en daar begrijp ik uit als de langstlevende gebruik maakt van het recht tot ongedaanmaking hoeft de langstlevende op dat moment geen successiereechten te betalen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: in beginsel staat in de succesie wet vermeld dat verwerping kort gezegd geen vermindering brengt van de hoogte van de erfbelasting. Dat kan anders zijn als van de ongedaanmaking gebruik wordt gemaakt. Dat wil weer niet zeggen dat er dan géén belasting is verschuldigd (door de langstlevende). Het beste is dit te overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.