Erfbelasting/Successierechten


8 februari 2013

Vraag nummer: 33575

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Mijn schoonouders hebben een testament op langslevende. Zij hebben 2 kinderen.Nu vragen wij ons af of er erfbelasting/successierechten betaald moet worden. Hoeveel procent zou dat kunnen zijn?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament overeenkomt met het wettelijk systeem van de wettelijke verdeling, hebben de kinderen en de langstlevende een gelijk erfdeel. Kinderen hebben een vrijstelling van ongeveer € 19.000 en de langstlevende ongeveer 600.000 (verminderd met pensioenaanspraken). Boven de vrijstelling is het (per erfgenaam) met 10% belast tot ongeveer 118.000 en alles daarboven met 20%. De langstlevende is doorgaans gehouden de erfbelasting te voldoen. De fiscale berekening van de waarde van de erfdelen/vorderingen van de kinderen hangt mede af van de leeftijd van de langstlevende en de verdere inhoud van het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.