Tweetrapstestament


3 maart 2010

Vraag nummer: 13599  (oude nummer: 15319)

Kunt u mij uitleggen wat een tweetrapstestament is?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voozover nog niet beantwoord: de tweetrapsmaking tracht de succesiebelasting druk bij overlijden van de langstlevende te verminderen indien de langstlevende tot enig erfgenaam is benoemd. Uiteraard heeft elk voordeel zijn nadeel dus laat u goed door u notaris informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.