langstlevende en huis


31 januari 2007

Vraag nummer: 10829  (oude nummer: 8781)

als langstlevende ouder in eigen woning blijft wonen valt de waarde hiervan dan ook onder de erfenis waarover al succesierechten dienen te worden betaald?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel wordt alles wat wordt verkregen krachtens erfrecht belast met successiebelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn