Successierecht over kindsdeel


8 juni 2013

Vraag nummer: 34835

Mijn vader is 16 mei jl overleden. Nu heeft mijn moeder van de belastingdienst een brief gekregen, waaruit zij opmaakt dat ze binnen kort successierechten zou moeten betalen over de erfenis (die natuurlijk nog niet opgeÃĢist is). Dit leek mij een vreemd verhaal. Kunt u mij uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Bij voorbaat dank, vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij in een testament anders bepaald, zijn de kinderen samen met de langstlevende de erfgenamen. Via verdeling wordt de langstlevende enig eigenaar en krijgen de kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Over de waarde van deze vordering is 'gewoon'erfbelasting verschuldigd. De langstlevende betaalt die doorgaans.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn