legaat


29 januari 2010

Vraag nummer: 13428  (oude nummer: 14915)

Ik ben legateris van een verkocht huis in Spanje. Ben ik succesierechten verschuldigd?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht wordt erfbelasing geheven over al wat krachtens erfrecht wordt verkregen van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Dus in beginsel is nederlandse successiebelasting verschuldigd. Het kan zijn dat ook in Spanje belasting wordt geheven en dan gaat het erom of er afspraken tussen beide landen bestaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.