erfenis regelen tov de erfgenamen


9 mei 2014

Vraag nummer: 38321

is er vermindering van de successierechten voor je kinderen als je je huis verdeelt onder de twee kinderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vermindering ten opzichte van wat of welke (andere) situatie? Uitgangspunt is dat per verkrijger wordt geheven en dat er twee schijven zijn. Het percentage in de tweede schijf is (bij kinderen) het dubbele van de eerste schijf. Als het totale vermogen verdeeld wordt over twee erfgenamen, dan is de kans dus groter dat je niet in de tweede schijf terecht komt, dan wel voor een lager gedeelte.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.