Successierecht


12 oktober 2010

Vraag nummer: 13951  (oude nummer: 16078)

Na het overlijden van mijn moeder hebben mijn broer en ik belasting betaald over ons kindsdeel. Wij hebben het kindsdeel niet ontvangen. Dit zou ook niet opeisbaar zijn. Mijn vraag is of na het overlijden van mjn vader mijn broer en ik nogmaals belasting moeten betalen over het kindsdeel (over dat deel is immers al belasting betaald).

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans staat in langstlevende testamenten (ouderlijk boedelverdeling of wettelijke verdeling) dat de langstlevende deze erfbelasting over de kindsdelen voorschiet. Is er sprake van een vordering, pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende, dan komt deze vordering in mindering op de waarde van de nalatenschap van de langstlevende, dus zou dubbele heffing daarover niet mogelijk moeten zijn. Voor verdere details raad ik u aan langs uw notaris te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn