na verwerping successierechten


8 februari 2005

Vraag nummer: 9110  (oude nummer: 5574)

Referte vraag nr.: 5561

N.a.v. uw antwoord mijn vraag nog hierop:

Het is geenzins de bedoeling de successierechten te willen ontduiken.
Echter als leek denk ik dat de erfgename die volledig de nalatenschap krijgt deze successierechten voor haar rekening neemt?
Wij hebben het immers verworpen of is dit niet juist?
Hartelijke dank voor de moeite
M.vr.gr.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb het niet over ontduiking: het punt is echter dat de successierechten niet veranderen door verwerping. Het enige dat verandert is degene die ze moet betalen: dat zijn niet degene die hebben verworpen, maar het komt ten laste van de nalatenschap, per saldo dus ten laste van de (overblijvende) erfgenaam/namen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.